Büyükelçinin Mesajı


Kıymetli Vatandaşlarım,
Değerli Bosna Hersekliler,

12 Kasım 2016 tarihinde ailemle birlikte Saraybosna’ya gelerek, Türkiye’nin Bosna Hersek nezdindeki Büyükelçisi olarak göreve başladım. Balkanların bu güzel ülkesinde görev yapmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum.

Türkiye ve Bosna Hersek tarihi, kültürel ve insani bakımdan köklü ve sağlam bağlarla birbirine bağlıdır. Siyasi ilişkilerimiz mükemmel düzeydedir. Bunun bir göstergesi olarak Türkiye, 6 Şubat 1992 tarihinde Bosna Hersek’i tanıyan ilk ülkelerden olmuştur. Ülkelerimiz arasında her düzeydeki yoğun karşılıklı resmi ziyaretlerle ilişkilerimiz daha da geliştirilmekte ve derinleştirilmektedir. İmzalanan ve uygulamaya konulan yeni anlaşmalarla ilişkilerimize ilave boyutlar eklenmektedir. Bu vesileyle ekonomi, ticaret, turizm, tarım, sanayi, kültür, eğitim, sanat, sağlık ve spor gibi birçok alanda doğrudan halklarımızın menfaatine olan projeler hayata geçirilmektedir.

Türkiye, Bosna Hersek’in istikrarını ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Çok kültürlü yapısının korunmasını savunmaktadır. Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarında Bosna Hersek’in yanındadır. Bosna Hersek’in Avrupa Birliği’ne tam üye olmasını ve NATO’yla ilişkilerinin pekiştirilmesini teşvik etmektedir. Barış Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu’nda bu yaklaşımı kararlılıkla savunmaktadır. EUFOR’a da katkı sağlamaktadır.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz yükselen bir grafik seyretmektedir. Ticaret hacmimizin daha dageliştirilmesi hedefine ulaşmak için gerekli siyasi irade mevcut olup, bunu teminen yoğun çalışmalarımız sürdürülmektedir. Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanan uygun koşullu kredilerle Bosna Hersek’te özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin sayılarının artmasına yardımcı olunmaktadır. Sivil havacılık hizmetleriyle halklarımız birbirine daha da yakınlaştırılmaktadır. Bosna Hersek’te Türk girişimcilerin yatırımlarının artırılması teşvik edilmektedir. Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan üçlü işbirliği mekanizmaları çerçevesinde geliştirilen somut bölgesel işbirliği projeleri halklarımızın refah ve mutluluğunun artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır.


Halklarımız arasındaki temaslar artarak devam etmektedir. Bosna Hersek’te Türkçe'ye, Türkiye’de ise Bosnaca'ya gençlerimiz tarafından yoğun ilgi gösterilmektedir. Bu gelişme özellikle ekonomik ve ticari alanda giderek artan, her iki dili bilen personel ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaktadır.

Bosna Hersek’teki ortak tarihi ve kültürel mirasın korunması ülkelerimizin ortak hedefidir. Ülkemizin Bosna Hersek’te bu alanda yürüttüğü destek faaliyetleri kültürel ilişkilerimizin canlandırılması ve Bosna Hersek’in turistik açıdan cazip kılınması bakımından önemlidir.

Saygıdeğer vatandaşlarım, Büyükelçiliğimizin kapısı sizlere daima açıktır. Büyükelçiliğimiz Bosna Hersek’teki evinizdir. Bosna Hersekli tüm dostlarımızı Büyükelçiliğimizde ağırlamak ve ülkemizi tanıtmak görevimizdir. Önceki Büyükelçilerimizden devraldığımız bayrağı daha ileri bir noktaya taşımak temel hedefimizdir.

Sizlere daha etkin ve iyi hizmet sunabilmek adına önerilerinize açık olduğumu belirtir, şahsım, ailem ve personelim adına hepinize saygı ve selamlarımı sunarım.

Haldun Koç

Büyükelçi
Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi, acil durumlar haricinde Pazartesi - Cuma günleri 08:30-12:30 saatleri arasında müracaat almaktadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yeni Yıl
1.3.2018 1.3.2018 BH Bağımsızlık Günü
1.5.2018 2.5.2018 İşçi Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.11.2018 25.11.2018 BH Milli Günü