Bosna Hersek’te Eğitim Gören Öğrencilerimizin Oturma İzni Konusunda Dikkat Etmeleri Gereken Hususlara İlişkin Duyuru

Saraybosna Büyükelçiliği 05.03.2015

1. Bosna Hersek’e eğitim görmek üzere gelen tüm öğrencilerimizin “Beyaz Karton” (Bjeli Kart) ve “Öğrenci oturma izni” almaları yasal bir zorunluluktur. Sözkonusu oturma izinlerinin her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Oturma izni çıkartılması Bosna Hersek’te eğitim gören yabancı öğrencilerin sorumluluğunda olduğundan tüm öğrencilerimizin oturma izinlerine ilişkin başvuruları zamanlıca yapmaları ve sonuçlandırıncaya kadar takip etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde istenmeyen durumlar meydana gelmektedir. Son zamanlarda bu nedenle bazı öğrencilerimiz sınırdışı edilmiş ve haklarında ülkeye giriş yasağı konulmuştur.

2. Tüm öğrencilerimizin Bosna Hersek’e giriş yaptıkları tarihten itibaren vizesiz kalma süresi 90 gündür. Öğrencilerimiz oturma izni için bu sürenin bitimini beklemeden en kısa zamanında müracaat etmelidirler.

3. Oturma izni başvuruları öğrenim görülen üniversitenin bağlı bulunduğu kantonun Yabancılar Şubesi’ne şahsen veya üniversite aracılığıyla yapılabilir.
Ayrıntılı bilgiye www.sps.gov.bainternet adresinden ulaşılabilir.

İlk oturum başvurusu için gerekli belgeler aşağıdadır:

-Geçici oturum başvuru belgesi (Bu başvuru belgesi bağlı bulunulan Yabancılar Şubesi’nden temin edilir),

-Bir adet vesikalık fotoğraf,

-Öğrencinin hamili bulunduğu pasaportun iki adet fotokopisi (Biri öğrenim görülen üniversitenin bağlı bulunduğu kantonun belediyesinden tasdikli olmalıdır),

-Bulunulan eğitim-öğretim yılı içinde devamlı öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesi (Boşnakça),

-Okul harcını ve diğer okul veya başka makamlara ödenmesi gereken harçlarının ödendiğine dair belge/belgeler,

-Geçimini sağladığını gösteren belge (Banka Hesabında aylık 800 KM x 12 ay miktarında para bulunması veya geçiminin Bosna Hersek uyruklu bir kişi tarafından sağlandığının belgelenmesi),

-Bosna Hersek’teki herhangi bir hastaneden son üç ay içerisinde alınmış sağlık raporu,

-İkamet belgesi,

-Sağlık sigortası bulunduğunu gösteren belge,

-Sabıka kaydı (T.C. Saraybosna Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinden veya T.C. Mostar Başkonsolosluğundan temin edilebilir),

-Başvuru bedeli olan 100 KM’nin Yabancılar Şubesi hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

4. Oturma izinleri bir eğitim yılı geçerli olmaktadır. Öğrencilerimizin bu süre sona ermeden en geç 15 gün önce oturum izinlerini yenileme başvurusunda bulunmuş olmaları zorunludur. Yenileme başvurularında yukarıda belirtilen belgelere ek olarak aşağıdaki belgelerin de ibrazı gereklidir.

-Bir önceki eğitim yılının başarı durumunu gösteren belge,

-Bir önce aldığı oturma iznine ilişkin karar (Rjesenje).

5. Tüm öğrencilerimizin yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uymaları, başvuru sürelerini geçirmemeleri önemle rica olunur. Aksi takdirde, öğrencilerimiz Bosna Hersek yasalarını ihlal etmiş sayılmaktalar ve haklarında yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Öğrencilerimize ilgi ve dikkatleri için teşekkür eder, başarılar dileriz.Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi, acil durumlar haricinde Pazartesi - Cuma günleri 08:30-12:30 saatleri arasında müracaat almaktadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yeni Yıl
1.3.2018 1.3.2018 BH Bağımsızlık Günü
1.5.2018 2.5.2018 İşçi Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.11.2018 25.11.2018 BH Milli Günü