Türkiye-Bosna Hersek İkili İlişkiler Bilgi Notu (Türkçe), 22.2.2018

Türkiye-Bosna Hersek İkili İlişkiler

Türkiye-Bosna Hersek (BH) ilişkileri, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü bir görünüm sergilemektedir. Dayton Barış Anlaşması’nda BH’in siyasi düzeninin uluslararası toplum tarafından desteklenmesi amacıyla kurulan Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu’na İslam İşbirliği Teşkilatı’nı temsilen üye olan ülkemiz, BH’in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve çok etnili yapısını desteklemenin yanısıra, ekonomik kalkınmasının geliştirilmesi için çaba sergilemekte, BH’teki reform sürecini yakından takip ederek ileriye doğru atılan adımlara katkı sağlamakta ve BH’in Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla (AB ve NATO) bütünleşmesinin en kısa sürede tamamlanması konusunda BH’e güçlü destek vermektedir.

Uluslararası barış operasyonlarına katılımı dahilinde ülkemiz, BH’teki AB Barış Gücü olan ve NATO ile ortak faaliyet yürüten EUFOR-ALTHEA harekatına da asker desteği sağlamaktadır. Bu çerçevede, Türk Temsil Heyeti, harekat kapsamındaki ikinci en büyük grubu oluşturmaktadır.

Türkiye-BH arasındaki mükemmel düzeydeki ilişkiler karşılıklı yoğun üst düzey ziyaretlerle pekiştirilmektedir. Ayrıca, Türkiye-BH-Sırbistan ve Türkiye-BH-Hırvatistan Üçlü Mekanizmaları işbirliğimizin önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

Balkanlarda kalkınma ve istikrarın ekonomik gelişmeyle beraber sürdürülmesi gerektiği bilinciyle Türkiye, BH’le ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileriye götürülmesine büyük önem vermektedir. Sözkonusu ilişkilerimizin gerek hukuki temellerinin güçlendirilerek, gerek reel sektör temsilcilerinin karşılıklı temaslarıyla daha ileri noktalara taşınması iradesi bulunmaktadır.

Bunların dışında Türkiye, BH’in kendi öz kaynaklarının kullanılmasına ve istihdam yaratıcı adımların atılmasına destek vermektedir. Bu bağlamda ülkemiz, BH’te geri dönüşleri teşvik etmek için 100 milyon Avro’luk, yeni istihdam projelerine destek sağlanması amacıyla da 50 milyon Avro’luk kredi hatları tesis etmiş olup, sözkonusu krediler Ziraat Bank BH aracılığıyla kullandırılmaktadır.

Türkiye ayrıca, TİKA aracılığıyla BH’in tamamında çeşitli alanlarda birçok kalkınma projesini de yürütmektedir.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi, acil durumlar haricinde Pazartesi - Cuma günleri 08:30-12:30 saatleri arasında müracaat almaktadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yeni Yıl
1.3.2018 1.3.2018 BH Bağımsızlık Günü
1.5.2018 2.5.2018 İşçi Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.11.2018 25.11.2018 BH Milli Günü