CIRCLE 99’DA YAPILAN KONFERANS

Cihad ERGİNAY 02.02.2015

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki çok boyutlu ve yoğun ilişkiler, ülkemizin bu bölgeye yönelik dış politikasında belirleyici bir etkiye sahiptir. Geçmişte buradan ülkemize göç eden milyonlarca Balkan kökenli vatandaşımız, buradaki ülkelerle bağlarımızda insani bir unsur teşkil etmektedir.

Türkiye, Balkan coğrafyasıyla ve özellikle de Bosna Hersek’le hem tarihi, kültürel ve insani bağlarını korumaya öncelik vermekte, bunun yanı sıra bölgede ve BH’te siyasi istikrarın tesis edilmesi ve ekonomik gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi için çaba göstermektedir.

Bosna Hersek ülkemiz için dost ve kardeş bir ülke olmasının yanı sıra ayrıca bölgedeki en önemli ortaklarımızdan biridir. Ülkemiz BH’in Balkanlar’da güçlü, müreffeh bir şekilde, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla tam bütünleşmiş, diğer bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmuş, eğitimli insan gücünü ve ekonomik potansiyelini en iyi şekilde kullanmakta olan ve çok kültürlülük anlamında örnek teşkil eden bir istikrar adası olarak yeralmasını arzu etmektedir.

Bu hedef doğrultusunda ülkemiz, TİKA ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi gibi kurum ve kuruluşlarının faaliyetleriyle BH’te ortak tarihi geçmişimizin ve kültürel mirasımızın izlerinin korunmasına, gelecek nesillere aktarılmasına gayret göstermekte, BH’e yatırımları teşvik etmekte, geçtiğimiz Ekim ayında yapılan genel seçimler akabinde hükümetlerin ivedilikle teşkiline, ülkenin iç istikrarına ve ekonomik gelişmesine hizmet edeceği inancıyla desteğini sunmaktadır.

Ülkemiz BH’in iç istikrarı ve dış güvenliğine atfettiği önem bağlamında Avrupa Birliği ve NATO üyeliği süreçlerinin de en kısa sürede tamamlanabilmesi için gerek ülke içerisinde atılan adımlara destek vermekte, gerekse NATO ve AB nezdinde BH’e yönelik yapıcı katkısını her vesileyle sağlamaya çalışmaktadır. Bu çerçevede MAP sürecinin ivedilikle başlatılabilmesini teminen savunma mülklerinin kaydı sorununun ortadan kaldırılabilmesi için atılan adımları aktif bir şekilde teşvik eden Türkiye, aynı zamanda BH’in AB üyeliği bağlamında İngiltere ve Almanya tarafından öncülük edilen yeni inisiyatife de tam desteğini sunmaktadır.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi, acil durumlar haricinde Pazartesi - Cuma günleri 08:30-12:30 saatleri arasında müracaat almaktadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yeni Yıl
1.3.2018 1.3.2018 BH Bağımsızlık Günü
1.5.2018 2.5.2018 İşçi Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.11.2018 25.11.2018 BH Milli Günü