Balkan Romanları Birliği Konferansı

Cihad ERGİNAY 10.11.2015

Sayın Bakanım,

Saygıdeğer Misafirler,

Dernek ve Birliklerimizin Kıymetli Başkan ve Temsilcileri,

Hanımefendiler ve Beyefendiler,

Bu etkinlik vesilesiyle bugün burada sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu seçkin topluluğu içtenlikle selamlıyor, Roman ve diğer Balkan topluluklarının tüm önemli renklerini bir araya getiren bu organizasyonu tertipleyen

Balkan Romanları Birliği (BAROM) ve Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği’ni (UKİD) de tüm kalbimle kutluyorum.

BAROM ve UKİD tarafından birlikte düzenlenen Balkan Roman Buluşmaları'nın ilkinin 23 Ekim günü Kosova'da gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bu başarılı ve yararlı etkinliğin ikinci durağının Bosna Hersek’te gerçekleştiriliyor olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz.

Sivil toplum da dâhil olmak üzere, ilgili tüm paydaşları bir araya getirmek suretiyle yararlı bir platform oluşturan bu etkinlikler, azınlık gruplarıyla ilgili hususların tartışılması ve ortak çözümlere ulaşılması için de önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bayanlar ve Baylar,

Roman toplumu, Balkan mozaiğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Azınlık gruplarını, sivil toplumu ve kurumlaşmayı teşvik etmek, demokratik toplum temellerini daha da geliştirme çabasındaki devletlerin elini güçlendiren faktörlerdir. Günümüz dünyasında, azınlık gruplarının entegrasyonu bütün toplumlar için büyük bir sınamadır. Bu ise huzurlu ve güvenli bir toplum hedefinin temelinde yatan bir zorunluluktur.

Farklı toplumlardaki Roman halkları için, ayrımcı davranışların yanı sıra, sosyal ve ekonomik dışlamalarla da mücadele edilmelidir. Tüm aktörler, Roman’ların istihdam, eğitim, sağlık ve barınma imkânlarına eşit ulaşımını temin eden politikaları teşvik etmelidir.

Balkanlardaki tüm Roman halkalarını birleştirerek, ortak sorunları tespit ve ortak çözümler oluşturma yönündeki faaliyetleri nedeniyle BAROM’a takdirlerimi sunmak istiyorum. Bugünkü toplantının Bosna Hersek’teki Roman toplumu için bir dönüm noktasını teşkil etmesini umuyorum.

BAROM’un, yalnızca Balkanlardaki Roman halklarına yaşadıkları toplumlara tam anlamıyla entegre olma gayretlerinde yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda, Romanların hak ve statülerini iyileştirme gayretlerinde de bölge ülkelerinin güvenilir bir ortağı olacağına samimiyetle inanıyorum. Balkan Romanlarının ortak sorunlarının çözümü ile eşit ve özgür bireyler olarak insanca bir hayat yaşayabilmelerinin sağlanması hepimizin ortak arzusudur.

Bu bağlamda, bugün, burada iştirak etmekte olduğumuz etkinlik vesilesiyle gerek Bosna-Hersek gerekse bölge bazında Balkan Romanlarının ekonomik, sosyal, siyasi, hukuki ve kültürel anlamda karşı karşıya oldukları sorunların neler olduğunun masaya yatırılması, bu sorunlara kalıcı ve geçerli çözüm arayışları bulunması noktasında büyük önem taşımaktadır.

Öte yandan, Roman halkının haklarının iyileştirilmesi noktasında Bosna Hersek’te de son dönemde atılan adımlar dikkat çekmektedir.


Değerli Misafirler,

Bosna Hersek, kurumlarını oluşturma ve sağlamlaştırmada ve ayrıca, çok etnili, çok kültürlü yapısını demokrasi, hukukun üstünlüğü ve uluslararası normlar ekseninde güçlendirmede henüz yeterli olmasa da önemli bir aşama kaydetmiş durumdadır. Bu yöndeki yasalar ve gerekli uygulamalar yürürlüğe girdiğinde Bosna Hersek, çok etnili ve çok kültürlü yapısıyla Avrupa ülkelerine örnek teşkil edecektir.

Bosna Hersek ve Türkiye, köklü ilişkilere sahip, aynı değerleri paylaşan iki ülkedir. Dostluğumuz güçlüdür ve işbirliğimiz her alanda sürmektedir. Bugün de Türkiye, Bosna Hersek’i her alanda aktif bir biçimde desteklemektedir. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki uzun tarihi geçmişe dayalı kültürel ve insani ilişkiler de günden güne gelişmektedir. Ayrıca bir kez daha vurgulamak isterim ki, Türkiye Bosna Hersek’i, demokrasisini, çok etnili ve çok kültürlü yapısını, istikrar ve refahını tüm unsurlarıyla ve renkleriyle daha da güçlendirme gayretlerinde desteklemeye devam edecektir. Bu çerçevede, Bosna Hersek’e Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve AGİT gibi bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinde ve insan ile azınlık haklarının geliştirilmesi bağlamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinde de teşviklerini sürdürecektir.

Değerli Misafirler,

Tam anlamıyla bütünleşik bir toplum yaratmak, özveri isteyen zor bir süreç olmakla birlikte, karşılığında toplumlardaki uyum ve hoşgörüyü güçlendirir. İnanıyorum ki bugünkü toplantı, bu yöndeki çabalara hizmet edecektir.

Etkinliğin organizatörlerine bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Teşekkürler.Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi, acil durumlar haricinde Pazartesi - Cuma günleri 08:30-12:30 saatleri arasında müracaat almaktadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yeni Yıl
1.3.2018 1.3.2018 BH Bağımsızlık Günü
1.5.2018 2.5.2018 İşçi Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.11.2018 25.11.2018 BH Milli Günü