Türkiye Cumhuriyeti

Saraybosna Büyükelçiliği

Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

Büyükelçiliğimiz binası B-H makamlarınca ülkemize tahsis edilmeden önce Saraybosna Kantonu Kültürel, Tarihi ve Doğal Mirası Koruma Komisyonunun merkez binası olarak kullanılmıştır. Anılan kurumdan binanın tarihçesine ilişkin olarak edinilen bilgilere göre Büyükelçiliğimizin bulunduğu arsa 1886 yılında özel mülkiyete ait gayrimenkulun bir parçasıyken 1893 yılında Saraybosnalı asilzade Karlo Langer tarafından satın alınmıştır. 1893 yılı binanın inşa edildiği tarih olarak Kabul edilmekle birlikte, binanın inşa süreci hakkında ayrıntılı bilgi mevcut değildir. Binanın mimarı da kesin olarak bilinmemekle beraber çizimlerin Hans Nimecek isimli bir mimar tarafından yapılmış olabileceği ifade edilmektedir.

Yapıldığı tarihten itibaren özel mülkiyette bulunan bina, 1992 yılında Saraybosna Kantonu Kültürel, Tarihi ve Doğal Mirası Koruma Komisyonunca kullanılmak üzere yenilenmiştir. 1992 ve 1995 yılları arasındaki savaş sırasında binada önemli bir hasar olmamıştır. Bina mimari özellikleri itibariyle Bosna Hersek’in kültürel ve tarihi mirasını yansıtan eserlerden biri olarak gösterilmektedir.

Bina, 1993 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak kullanılmaya başlanmıştır. O tarihten günümüze, Büyükelçi Şükrü Tufan (1993-1996), Büyükelçi Mehmet Kazım Görkay (1996-1998), Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan (1998-2002), Büyükelçi Melek Sina Baydur (2003-2005), Büyükelçi Osman Bülent Tulun (2006-2009), Büyükelçi Vefahan Ocak (2009-2011) ve Büyükelçi Ahmet Yıldız (2011-2014) görev yapmışlardır.

 
Şükrü Tufan
Büyükelçi
12.04.1993-17.09.1996
Mehmet Görkay
Büyükelçi
30.09.1996-02.11.1998
Ahmet Kamil Erozan
Büyükelçi
13.11.1998-17.12.2002
Melek Sina Baydur
Büyükelçi
03.01.2003-16.12.2005
Bülent Tulun
Büyükelçi
02.01.2006-19.08.2009
Vefahan Ocak
Büyükelçi
31.08.2009-31.08.2011
Ahmet Yıldız
Büyükelçi
15.11.2011-30.06.2014
Cihad Erginay
Büyükelçi
01.07.2014-31.10.2016
Haldun Koç
Büyükelçi
14.11.2016-