Türkiye Cumhuriyeti

Saraybosna Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru , 24.04.2012

Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığımız, sosyal güvenlik sözleşmeleri ve „3201 sayılıYurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin SosyalGüvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun“ gibikonularda bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın soru/sorunlarınadaha süratli bir şekilde yanıt verilerek daha iyi hizmet verilmesi ve yurtdışıyazışmaların uzun sürmesi nedeniyle zor duruma düşen vatandaşlarımızınmağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla uzmanlar görevlendirmiştir.

 

Bosna Hersek’te yaşayanvatandaşlarımıza sözkonusu soru ve/veya sorunlara yardımcı olmak üzeregörevlendirilmiş olan uzmanın irtibat bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

 

EminŞİMŞEK

SosyalGüvenlik uzmanı

Tel:+90 312458 78 27

e-posta:bosnahersekirtibat@sgk.gov.tr

  

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.