Türkiye Cumhuriyeti

Saraybosna Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası , 28.12.2012


VATANDAŞLARIMIZA DUYURU: 

Suriye
deki olaylar sebebiyle yurtlarını terk ederek komşu ülkelere sığınmaya çalışan yüzbinlerce insan, can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır.


Bir insanl
ık borcu olarak, muhtaç ve mağdur durumda bulunan dost ve kardeş Suriye halkına insani yardım için vakit kaybetmeden ve süratle harekete geçme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.


T
ürkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; muhtaç ve mağdur durumda bulunan Suriyeli sığınmacılara yardım için her türlü desteği sağlayacaktır.


Bu ama
çla, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda; insani yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek kuruluşları, medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir yardım kampanyası başlatılmıştı
r.


Ba
şlatılan bu yardım kampanyasında;


1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve t
üm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.

2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.
3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar, topladıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere bu hesaplara aktarabileceklerdir.
4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.  

 

 

SURİYELİ SIĞINMACILARA YARDIM KAMPANYASI

BANKA HESAP NUMARALARI

 

 T.C.ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİ

 

TL-Hesap No (IBAN)                                              : TR920001000820555555555037

ABD Doları Hesap No (IBAN)                                 : TR650001000820555555555038

EURO Hesap No (IBAN)                                         : TR380001000820555555555039

Banka Swift Kod No                                                 : TCZBTR2A

T.VAKIFLAR BANKASI A.O. FİNANSMARKET ŞUBESİ

 

TL-Hesap No (IBAN)                                              : TR790001500158007299814612

ABD Doları Hesap No (IBAN)                                 : TR480001500158048013341736

EURO Hesap No (IBAN)                                         : TR260001500158048013341744

Banka Swift Kod No                                                 : TVBATR2AXXX

T.HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ

 

TL-Hesap No (IBAN)                                              : TR890001200940800005000016

ABD Doları Hesap No (IBAN)                                 : TR690001200940800058000109

EURO Hesap No (IBAN)                                         : TR420001200940800058000110

Banka Swift Kod No                                                 : TRHBTR2A