Türkiye Cumhuriyeti

Saraybosna Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru , 08.01.2015

01.01.2015 tarihinden itibaren 6458 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (b) fıkrasına göre Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen yabancıların “vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge” taşımaları zorunludur. Bu şartları taşımayan yabancıların ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir.

Resmi ve umuma mahsus pasaport hamili Bosna Hersek vatandaşları ülkemize 60 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftırlar. Bu durumda yeni uygulamaya göre BH vatandaşları


Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en az 120 gün geçerli pasaporta veya pasaport yerine geçen belgeye sahip olması gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.