Türkiye Cumhuriyeti

Saraybosna Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Bosna-Hersek Hakkında Genel Bilgiler, 21.09.2012

Dayton Barış Anlaşmasının (DBA) eklerinden biri olan Bosna-Hersek Anayasasına göre Bosna-Hersek Devleti, Bosna-Hersek Federasyonu ve Republika Srpska olmak üzere iki Entiteden oluşmaktadır. Bosna-Hersek Federasyonunun altında da on Kanton yeralmaktadır. Cumhurbaşkanlığı görevi üç kurucu halkın temsilcilerinden oluşan  Cumhurbaşkanlığı Konseyince yerine getirilmekte, Konsey Başkanı 8 aylık rotasyonla el değiştirmektedir. Devlet düzeyindeki Bakanlar Kurulu Başkanlığının yanısıra her iki Entite de ayrı Hükümetlere sahiptir.

B-H Parlamentosu "Temsilciler Meclisi" ve "Halklar Meclisi" olarak iki kanattan oluşmaktadır. B-H Temsilciler Meclisinin Entite halkları tarafından doğrudan seçilen 42 üyesi bulunmaktadır. B-H Halklar Meclisi ise Entite meclislerince seçilen toplam 15 üyeden oluşmaktadır. Yasaların yürürlüğe girmesi her iki kanadın onayıyla mümkündür.

DBA’nın askeri yönlerinin uygulanmasından sorumlu NATO gücü SFOR  NATO destekli bir AB Gücü olan EUFOR’a dönüştürülmüştür. DBA’nın sivil yönlerinin uygulanmasından sorumlu Yüksek Temsilcilik Ofisinin (OHR) AB Özel Temsilciliğine dönüştürülmesi süreci ise devam etmektedir.  Türkiye Yüksek Temsilciliğin yönlendirilmesinden sorumlu Barışı Uygulama Konseyinin üyeleri arasında yeralmakta, Konseyin çalışmalarına etkin katkı sağlamaktadır.