Türkiye Cumhuriyeti

Saraybosna Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye-Bosna Hersek İkili İlişkiler, 16.03.2016

Türkiye-Bosna Hersek (BH) ilişkileri, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü bir görünüm sergilemektedir. Dayton Barış Anlaşması’nda BH’in siyasi düzeninin uluslararası toplum tarafından desteklenmesi amacıyla kurulan Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu’na İslam İşbirliği Teşkilatı’nı temsilen üye olan ülkemiz, BH’in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve çok etnili yapısını desteklemenin yanısıra, ekonomik kalkınmasının geliştirilmesi için çaba sergilemekte, BH’teki reform sürecini yakından takip ederek ileriye doğru atılan adımlara katkı sağlamakta ve BH’in Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla (AB ve NATO) bütünleşmesinin en kısa sürede tamamlanmasını savunmaktadır.

Ülkemiz, BH’teki üç kurucu halka eşit mesafede bulunma politikası çerçevesinde iki entite olan Federasyon ve RS’le ilişkilerin geliştirilmesi için gayret göstermektedir.  

Uluslararası barış operasyonlarına katılımı dahilinde ülkemiz, BH’teki AB Barış Gücü olan ve NATO ile ortak faaliyet yürüten EUFOR-ALTHEA harekatına da asker desteği sağlamaktadır. Bu çerçevede, Türk Temsil Heyeti, harekat kapsamındaki ikinci en büyük grubu oluşturmaktadır.

Türkiye-BH arasındaki ilişkiler ve karşılıklı ziyaretler, 12 Ekim 2014 tarihinde BH’te gerçekleştirilen genel seçimleri takiben yeni bir ivme kazanmıştır. İlişkilerimizde ayrıca, evvelce tesis edilen ancak son dönemde tekrar canlandırılan Türkiye-BH-Sırbistan ve Türkiye-BH-Hırvatistan Üçlü Mekanizmalarının da önemli bir yeri bulunmaktadır.

Balkanlarda kalkınma ve istikrarın ekonomik gelişmeyle beraber sürdürülmesi gerektiği bilinciyle Türkiye, BH’le ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileriye götürülmesine büyük önem vermektedir. Bu bağlamda, Türkiye ile BH arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye ile BH arasındaki STA’nın kapsamına et ticaretinin de dahil edilmesi için gayretler bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemiz BH’teki ekonomik reform sürecini yakından takip etmektedir. İlişkilerimizin yasal zemini büyük ölçüde tamamlanmış olup, belirli aralıklarla gerçekleştirilen büyük fuar ve organizasyonlar ikili yatırım ve ticaret ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bunların dışında Türkiye, BH’in kendi öz kaynaklarının kullanılmasına ve istihdam yaratıcı adımların atılmasına destek vermektedir. Ülkemizin, BH’te geri dönüşleri teminen ekonomik faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere tahsis ettiği ve Ziraat Bank BH ile BBI aracılığıyla kullandırılmakta olan 100 milyon Avro’luk soft loan kredi hattının yanı sıra, yeni istihdam projelerine destek sağlanması amacıyla yine Ziraat Bankası BH aracılığıyla kullandırılmakta olan 50 milyon Avro’luk ikinci bir kredi hattı da, 2015 yılında faaliyete geçmiştir. Türkiye bunlara ek olarak, TİKA aracılığıyla BH’in her iki entitesinde de çeşitli alanlarda birçok kalkınma projesini de yürütmektedir.  

Ülkemiz, 15 Şubat 2016 tarihinde AB’ye adaylık başvurusunda bulunan BH’in AB üyelik sürecinde kısa sürede hızla yol almasını istemekte, aynı zamanda NATO/MAP sürecinin aktivasyonu bağlamındaki çabalarında BH’e destek olmaktadır.