Bosna Hersek'te Üniversite Eğitimi Almak İsteyen Vatandaşlarımıza Duyuru

Saraybosna Büyükelçiliği 15.08.2016

Günümüzde yurtdışında yükseköğretimi okumak isteyen öğrencilerin sayısının yıldan yıla artığını görmekteyiz. Bununla beraber yurtdışında yükseköğrenim gören bütün öğrenciler, okuduğu ve mezun olduğu alan ile ilgili Türkiye’de denklik belgesi alamamakta ve mesleğini icra edememektedir. Bu konuda gelecekte herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin, okumak istedikleri üniversite ve bölüm için denklik durumunun olup olmadığını araştırması önemlidir. Günümüzde bu anlamda sıkıntı yaşayan öğrencilerin sayısı artmaktadır.

Öğrencilerimizin Bosna Hersek’te sorunsuz bir eğitim hayatı geçirmeleri aileleri kadar Büyükelçiliğimiz ve Eğitim Müşavirliğimizin de en temel arzusudur. Bu itibarla başta yurtdışı eğitim danışmanlığı şirketleri kanalı olmak üzere, çeşitli vesilelerle Bosna Hersek’e gelmeyi planlayan vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek amacıyla aşağıdaki hususları vatandaşlarımızın dikkatine sunarız.

Yükseköğrenim İçin Bosna-Hersek’e Gelecek Vatandaşlarımızın Dikkat Etmelerinde Yarar Bulunan Hususlar:

Vatandaşlarımızın söz konusu yurtdışı eğitim danışmanlığı şirketleriyle temas etmeleri durumunda;

-Üniversitelerin ülkemizdeki tanınırlık ve denklik durumlarını,

-Bosna Hersek’te sağlanacak barınma koşullarını,

-Barınma ve ikamet izni ücretlerini,

-Söz konusu şirketlerle yaptıkları sözleşmeleri feshetmeleri durumunda ödedikleri meblağı geri alıp alamayacaklarını ya da cezai şart bulunup bulunmadığını araştırmaları ve akdedecekleri sözleşmede bu konulara yer vermeleri yararlı olacaktır.

- Şirketler tarafından üniversite ile ilgili verilen bilgilerin muhakkak YÖK kanalıyla teyidi yapıldıktan sonra kayda karar vermeleri önem arz etmektedir.

Yurtdışı Yükseköğrenim Kurumları İle ilgili Önemli Hususlar

Yükseköğretim Genel Kurulunun 24.12.2015 tarihli toplantısında; ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 içerisine giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin,

-
- Yükseköğretim Kurulunun denklik ile ilgili duyurularını takip içinwww.yok.gov.tr adresini detaylı olarak incelemeleri,

-
- Yurtdışında okuyacağınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığı bilgisinin resmi olarak alınması için YÖK’e dilekçe ile başvuru yapmaları,

-
- Eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri;

-
- Tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin ve mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer almaları;

-
- ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki ilgili programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları;

-
- ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150 puan, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları;

-
- Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için de 2016-YGS'ye girip 2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almalarına;

-
- İlk 500 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin YGS ve LYS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda;


SAT 1 :En az 1000 puan

ACT :
En az 21 puan

Abitur :
En az 4 puan

Fransız Bakaloryası :
Diploma notu en az 12

GCE A Level Sertifikası
:En az 2 dersten

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB):
En az 28

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) :En çok 2

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) :En az 70

olarak belirlenen muadil belgelerinden biri ile kayıt ve mezun olmaları hâlinde denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesine ve yukarıda belirtilen hususların, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, her eğitim-öğretim yılı için geçerli olmasına karar verilmiştir.

NOT: Üniversite tecihi hayatınızı ciddi olarak etkileyecek bir karardır. Bu yüzden duyumlar veya işi ticaret haline getiren bazı danışmanlık şirketlerinin vaatleriyle hareket edilmemesini
tavsiye ediyoruz. İlgililerden kesin bilgi alındıktan sonra kayıt yapılmalıdır.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi, acil durumlar haricinde Pazartesi - Cuma günleri 08:30-12:30 saatleri arasında müracaat almaktadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yeni Yıl
1.3.2018 1.3.2018 BH Bağımsızlık Günü
1.5.2018 2.5.2018 İşçi Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.11.2018 25.11.2018 BH Milli Günü